Skip to content

Fulford Academy'nin Gücü, Bizim Farklılaşmış Öğretim ve Değerlendirme Yöntemimizden Kaynaklanmaktadır.

Öğrencileri akademik veya dil yeterliliklerine göre "ayırmadığımız" için, sınıflarımızda olağanüstü bir kültürel çeşitlilik ve farklı bakış açılarını bir arada sürdürebiliyoruz. Tüm öğrencilerin etkin bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla, oldukça farklılaşmış bir öğretim ve değerlendirme yöntemi kullanmaktayız.

Öğrencilerin öğrenme aktivitelerini kişiselleştirebilmeleri için onlara seçenekler sunarız; öğretmenler en başından itibaren öğrencilere müfredat beklentilerini anlatarak onlara sorumluluk yüklerler ve aktiviteler vasıtasıyla bu hedeflere erişebilmelerini sağlamak amacıyla öğrencileri çalıştırırlar. Açık uçlu sorulara, gerçek-hayat problemlerinin çözümlerine ve projelere uygulandığı şekilde, birçok disiplini entegre ederek daha karmaşık düşünme süreçlerini aktif bir şekilde teşvik etmekteyiz.

Odak Noktamız Her Zaman Öğrencilerimizdir.

STEM+A in the classroom at Fulford Academy

STEM+A Curriculum Approach

Fulford Academy, BAU Küresel Ağına katıldığından beri Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik + Sanat, (STEM+A) yaklaşımını uygulamaktadır.. Öğrencilerimiz okulda, kodlama, robot teknolojisi, mekanik tasarım ve mühendislik soruları çözmenin öğrenimlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu, müfredatlar arası bir eğitim göreceklerdir. Bu özgün ve etkili yaklaşım Avrupa'daki üniversitelerde uygulanmaktadır ve biz de bu yaklaşımı müfredatımızın özü olarak sunarak geleceğin eğitimine öncülük etmekteyiz.

9.-12. Sınıflar: Lise Gereksinimleri

OSSD ile ilgili Açıklama! Ontario Ortaöğretim Diploması (OSSD Ontario Secondary School Diploma) Almaya Hak Kazanabilmek için Gerekli Koşullar

The Fulford Academy müfredatı, Ontario Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönergeleri uygulamaktadır. Öğrenciler kendi güçlerine/yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun dersleri seçerler.

Bir öğrencinin Ontario Ortaöğretim Diploması (OSSD), almaya hak kazanması için, 18'i zorunlu ve 12'si seçmeli olmak üzere, en az 30 kredi tamamlaması gerekir. Öğrencilerin ayrıca, 40 saatlik toplumsal katılım faaliyeti gerçekleştirmeleri ve Ontario Ortaöğretim/ Okur-yazarlık Sınavı'nı geçmeleri veya Ontario Ortaöğretim Okur-yazarlık Dersi'ni (OLC4O) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

OSSD Zorunlu Ders Kredileri* (Toplam 18)

Krediler**

 

Konu/Ders

 

Kredi Sayısı""""

 

Konut

 

Fulford Academy Lise Ders Kredileri

 

4

İngilizce (her Sınıfta 1 kredi)***

Sanat

1 İngilizce: ESLBO, ESLCO, ENG1D, ENG2D

İşletme: BTT1O

 

Sanat: ALC1O

1

İkinci dil olarak Fransızca
veya başka bir uluslararası dil

0.5

Yurttaşlık Bilgisi
3

Matematik (11. veya 12. Sınıfta en az 1 kredi)

0.5

Kariyer Çalışmaları Matematik: MPM1D, MPM2D
2

Fen

1

İlave İngilizce VEYA Üçüncü bir Dil VEYA Sosyal ve Beşeri Bilimler VEYA Kanada ve Dünya Çalışmaları VEYA Rehberlik ve Kariyer Eğitimi VEYA Ortak Eğitim Fen: SCN1D, SCN2D
1

Kanada Tarihi

1

Fen'de Ekstra Kredi (11. ya da 12. sınıf) VEYA Teknolojik Eğitim (9.-12. Sınıf) VEYA Ortak Eğitim

1

Kanada Coğrafyası

1

Fen'de Ekstra Kredi (11. ya da 12. sınıf) VEYA Teknolojik Eğitim (9.-12. Sınıf) VEYA Ortak Eğitim

Sosyal ve Beşeri Bilimler: HIF1O, CHV2O, CGC1D, CHC2D, GLC2O
1

Sağlık ve Beden Eğitimi

1

 Beden Eğitimi: PPL1O, PPL2O, PPL3O

* En az 110 saatlik bir ders/kurs başarıyla tamamlandığında bir kredi verilir.

** Bu yönergede listelenen tüm dersler, aksi belirtilmediği sürece (örneğin 0,5 kredi) 1,0 kredilik değere sahiptir.

***Gerekli 4 İngilizce kredisi için en fazla 3 ESL kredisi sayılabilir.

Seçmeli Ders Kredileri (Toplam 12)

18 zorunlu ders kredisine ek olarak, öğrencilerin seçmeli derslerden de 12 kredi tamamlaması gerekmektedir. Öğrenciler bu kredileri, Akademik Program'da sınıflara göre listelenen derslerden seçtikleri dersleri başarıyla tamamlayarak kazanabilirler.

11. ve 12. Sınıf Dersleri

11. Sınıf 12. Sınıf

Social Studies stream

Course Code

Sosyal Bilimler alanı

Ders Kodu
PPL3O Beden Eğitimi PPL3O Hukuk 4U CLN4U
Dünya Tarihi 3M CHW3M Canadian History 4U CHI4U
ABD Tarihi 3U CHA3U Dünya Tarihi 4U CHY4U
Ekonomi 3M CIE3M Ekonomi 4U CIA4U
Antropoloji/Psikoloji/Sosyoloji 3U HSP3U Challenge and Change 4U HSB4U
Comm tech 3O TGJ3M World Issues 4U CGW4U
Law 3U CLU3M Canadian and International Politics CPW4U

Math/Science stream

Math/Science stream

Biyoloji SBI3U Biyoloji SBI4U
Kimya SCH3U Kimya SCH4U
Fizik SPH3U Fizik SPH4U
Fonksiyonlar 3U MCR3U Advanced Functions MHF4U
Fonksiyonlar ve Uygulamalar 3M MCF3M Calc. and Vectors MCV4U
Muhasebe 3M BAF3M Financial Accounting BAT4M

Language

Language

ESLDO ESLDO Ontario Okur-yazarlık Dersi OLC4O
ESLEO ESLEO İngilizce ENG4U
Ontario Literacy Course OLC4O
İngilizce ENG3U

Summer

ESLDO ESLDO
Doğal Afetler CGF3M
Medya Çalışmaları EMS3O
Geleceğinizi Tasarlamak GWL3O

ESL Öğrencileri İçin: OSSD Okur-yazarlık Gereksinimleri/Koşulları

Literacy Test

Ontario Ortaöğretim Okur-yazarlık Testi/Sınavı (OSSLT)

Her öğrencinin ya 10. sınıfta veya bir Ontario Ortaöğretim Kurumuna ilk kayıt yaptırdığı yıl (10.-12. Sınıf) Ontario Ortaöğretim Okur-yazarlık Sınavı'nı alması gerekmektedir. Öğrencilerin diploma alabilmeleri için sınavın hem okuma hem de yazma bölümlerinden aldıkları puanların kabul edilebilir bir başarı düzeyinde olması gerekir. Öğrencinin, okuryazarlık sınavından aldığı başarı puanının kabul edilebilir seviyede olmaması durumunda, yeterli/geçer bir not alıncaya dek sınava tekrar girmesi gerekmektedir. Öğrencinin sınav sonucu, öğrencinin not dökümünde kayıtlı olacaktır. Özel durumlarda, öğrencilerin sınava girmesi ertelenebilir veya öğrencilere sınava yeniden girme hakkı verilebilir.

Literacy Test

Ontario Ortaöğretim Okur-yazarlık Dersi (OLC4O) 12. Sınıf

Bu kredili ders, risk grubundaki öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerini desteklemek ve onlara bu becerilerini gösterebilmeleri için alternatif bir yol sunmak üzere tasarlanmıştır. OSSLT 'ye en az iki kere girme fırsatı bulan ve en az bir kere başarısız olan öğrenciler, bu dersi alabilirler. Bu dersin başarıyla tamamlanması durumunda, mezun olabilmek için gerekli olan okuryazarlık koşulu sağlanmış olur. OLC4O dersini geçerek mezuniyet diploması alan öğrencilerin, OSSLT ile ölçülen okuma ve yazma becerileri ile kıyaslanabilir (ölçüde) bir standart sergilemeleri gerekecektir. Bu dersin tasarlanmasında OSSLT esas alınmıştır.

Toplum Hizmeti Katılımı

Fulford Academy students have choices for volunteer activities

Öğrencilerin, diploma gereksinimlerinin bir parçası olarak en az 40 saatlik toplumsal katılım faaliyetini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin, bu faaliyetlere başladıklarında Fulford Academy'de kayıtlı olmaları gerekir. Toplumsal katılım faaliyeti saatleri, ortaöğretime başlamadan önceki (bir) zamandan daha sonraki yıllara nakledilemez/transfer edilemez./span>

Bu faaliyetler çeşitli ortamlarda gerçekleştirilebilir [işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu sektöründeki kuruluşlar (hastaneler de dahil) ve resmi olmayan ortamlar]. Öğrenciler, akademik kredi kazanmak için yapmış oldukları faaliyetlerle, bir işte ücret karşılığı çalışarak veya normal olarak ücret karşılığı çalışan bir kimsenin görevlerini üstlendiklerinde toplumsal katılım hizmetlerini yerine getirmiş sayılmazlar. Toplum hizmeti kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin öğrencilerin öğrenim gördüğü saatler dışında tamamlanmaları gerekmektedir. Fulford Academy, yıl boyunca öğrencilere bu saatleri tamamlayabilecekleri çeşitli toplumsal faaliyetler ve fırsatlar sağlayacaktır. Öğrencilerin toplumsal katılım faaliyetlerini sürdürmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekir. Bu belgelerin, faaliyetleri denetleyen kuruluş veya kişiler tarafından onaylanması ve Akademik Koordinatör'e teslim edilmeleri gerekmektedir. Bu kayıtlar/belgeler, 40 saat tamamlandıktan sonra onay için Okul Müdürü'ne gönderilir.

ESL (İkinci Dil Olarak İngilizce) Öğrencileri İçin:

Fulford Academy bünyesindeki ESL öğrencilerinin her gün, bir ders saatleri "sınava hazırlık" için ayrılmıştır. Bu süre içinde öğrenciler, onların daha çok yönlü öğrenciler olmalarına yardımcı olacak çoktan seçmeli soruların yanıtlanması, uygulamalı testlerin yapılması, zaman yönetimi ve etkin çalışma alışkanlıklarının edinilmesi ile ilgili test yöntemlerini öğrenirler. Sınavlara yönelik olan bu ders saati, tüm öğrencilerimizi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, gelecekte girebilecekleri her türlü sınava hazırlamak için etkili bir yoldur:

TOEFL Junior® Sınavları

11 yaşında veya daha büyük öğrenciler için tasarlanan TOEFL Junior ®sınavları, öğrencilerinizin İngilizce iletişim becerilerini objektif ve güvenilir bir şekilde ölçer.TOEFL® test sınavının zengin mirası ve İngilizce dil sınavlarının en iyi uygulamaları temel alınarak tasarlanan TOEFL Junior sınavları, öğrencilerinizin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemenize yardımcı olur.

IELTS

IELTS dil değerlendirmesi konusunda dünyanın en önde gelen uzmanları tarafından dört temel İngilizce dil becerisini: dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek için geliştirilmiş olan bir sınavdır. İngilizce konuşulan bir ortamda öğrenci olarak okumayı, çalışmayı, İngilizce konuşulan bir ülkeye göç ederek böyle bir ortamla bütünleşmeyi hedefleyen kişilerin dil becerilerini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

SSAT

SSAT özel bir okula kaydolmak üzere başvuran öğrencilerin becerilerini değerlendirmek için, başvuru görevlilerinin kullandıkları standart bir sınavdır. SSAT, özel okullarda başarılı bir performans gösterebilmek için gerekli temel sözel, sayısal becerileri ve okuma becerilerini ölçer. Başvuru görevlilerine, adayları geçmişlerinden veya deneyimlerinden bağımsız olarak değerlendirmek için objektif bir yöntem sunan, çok önemli bir gereçtir.